بهتر؟

امروز حالم بهتر بود.دیشب ضد تهوعی که دکتر داده بود رو خوردم و انگار صبح بهتر بودم.رفتم دکتر و گفت جنین تشکیل شده.ضربان داره و حدودا 6 تا 8 میلیمتره.یک آن حسش کردم.دلم براش سوخت.تاریخ حدودی زایمان رو گفت 10 دی که قطعا زودتر میشه.3 هفته دیگه باید برم.تا برام غربالگری رو بنویسه.

امروز قرار بود یه آقایی بیاد واسه تمیزکاری .رفته بیمارستان!!!!مامان اینا فردا میان.و خودم باید به امورات برسم.گره همسر گفت دست نزن میام.اما اون برسه دیگه نایی براش نمیمونه.منم از صبح هی دور خودم میچرخم.پسرک رو بردم مهد و برگشتم.اما هیچ غلطی نکردم.

فکر میکنم باید به خودم بیام.حالا که انگار این قرصه واسه تهوع داره اثر میکنه.

سپهر رو هم یه اقداماتی براش انجام دادم.شروع شد و نتیجه داد میام مینویسم.

/ 0 نظر / 21 بازدید