....

بعضی روزا از صبح که بیدار میشم روزای خوبی ان و من انرژی مثبت دارم.البته خیلی اتفاق خاصی نیا فتاده اما من این حسو دارم.مثل امروزلبخند

دیشب بر خلاف خیلی از شبا سپهر خوب خوابید فک کنم تا صبح خوابیدتعجب.و کلا دیشب هم خیلی بامزه خوابش برد و کلی از دستش خندیدیم.من و امیر خودمونو زدیم به خواب و اون مثل یه ژیش کوچولو هی از از پهلو به اون پهلو شد هی خودشو مالوند به من به امیر یه هو خوابش برد.فداش بشمفرشته

صبح بدون سردرد بیدار شدم و امروز امیر تا ظهر خونه بود.یه سری از کارای عقب مونده رو انجام داد.منم رفتم یه دوش گرفتم و از فرصت استفاده کردم و سپهر رو هم بعد از 1 هفته حمامش کردم.که کلی سرحال شد.خودم هم موهاموخوشگل کردم و حال کردم.

اکتیو شدم یه هو و به امیر گفتم بره سبزی پلو و قرمه بخرهرو فریزشون کردم و از همه مهتر برای اولین بار میخوام امروز بعد از ظهر آش رشته درست کنمنیشخند

البته هوای بارونی و تمیز امروز هم تو این حال خوبم بی تاثیر نبود مخصوصا که آش رشته هم تو این هوا کلی میچسبهگاوچران

پسرم هم داشت برنامه کودک میدید این پنگول شبکه 5.و با هر آهنگی که اونا میخوندن فقط میخندید.الان تمام شده و ایشون هم دارن میرن سراغ خراب کاری هاشون و منم باشد برم ببینم میتونم بخوابونمشاوه

/ 0 نظر / 15 بازدید