اصفهانم و امروز قراره برگردم.باید از این هفته برگردم سر کارو زندگی.بچسبم به اهدافم.و همه این بچه. بازیا و مزخرفات روبزارم کنار.همش فکر میکردم در 30 سالگی زندگی من باید دچار تغییری بشه.خوب شد از این نوعش .من دارم یه زندگی به این دنیا میبخشم.و بعدش میچسبم به زندگیم.خیلی وقته یادم رفته یکی اون بالا هست که همیشه حواسش به من هست. دلم میخواد همه جا بچسبونم گریه افسردگی ممنوع

/ 0 نظر / 19 بازدید