• 2 روزه که نفس زندگیم پسر کوچولوم خیلی خوب راه میره و خیلی قشنگ دور میزنه و بر میگرده و زمین نمیخوره.و اگه هم بیفته با زانو می افته نه با پشت سر. و شاید خیلی جالب باشه که اکثر بچه ها اول از جاشون پا میشن بعد شروع میکنن به راه رفتن و تکمیل این پروسه اما پسر من اول قشنگ راه افتاد بعد یه هو امشب از جاش بلند شد!!!!!!! و من ذوق مرگ شدم و بهترین صحنه زندگیم بود شاید وقتی رو دو تا پاهای کوچولوش بلند شد و قشنگ وایساد.البته بعد از اون دیگه هر کاری کردیم فقط تا نصفه بلند شد.اما واقعا لذت بخش بود.فرشته

 

  • این مدت بد جوری شدم عشق آشپزی  مخصوصا غذاهای جدید.میرم تو سایت چی بپزم و از دستورای غذاییش استفاده میکنم گرچه امیر خیلی موافق غذاهای جدید نیست اما من کار خودمو میکنم.خیلی کیف میدهشیطان

 

  • دیشب داشتم هویج پلوی خوشمزه امو که اتفاقا شوهرم هم عاشقشه با لذت میخوردم که یه هو ترق دندون عصب کشی ام یه طرفش شکست چون روکشش نکرده بودم.و اون قدر پکر شدم و همون موقع به زن دایی ام که کلینیک دندان پزشکی داره زنگ زدم که بهم بگه باید چی کار کنم و اونم گفت امروز باید اورژانسی برم.و منم عزا گرفته بودم که هیچ کس نبود سپهر رو بذارم پیشش اما خدا رو شکر ساعت 8 بهم گفت برم که امیر به هر بدبختی بود خودشو رسوند.اما اون جا 2 ساعت معطل شدم و فقط اون تیکه از دندون که شکسته بود رو برداشت و چون خونریزی کرد بهم وقت داد واسه شنبه.وقت جراحی!!!!!!!من  از دندون پزشکی بییییزارم.سبز

 

  • کلاس شنام دوباره شروع شده و من واقعا ازش لذت میبرم.ببینم میتونم مدرک غریق نجاتیمو بگیرم یا نه!!!نیشخند

 

/ 0 نظر / 12 بازدید