توضیح

بعضی وقتا آدم دوس داره واسه دل خودش بنویسه.مخصوصا وقتی اوضاع بر وفق مراد نیس یا غر غرو شده یا دلش پره و فقط مینویسه واسه ثبت در تاریخ.

پست هایی که با رمز میان این جا برای من حکم دستنوشته های خصوصی دران.امیدوار به کسی برنخورهلبخند

/ 0 نظر / 12 بازدید